Reader Comments

Firma w Anglii

by John Marsh (2017-10-01)


Firma w Anglii – Moje wrażenia

Przeniesienie działalności do innego kraju Unii Europejskiej to właściwie niewielka formalność . Mamy swobodę przepływu osób, kapitału, towarów i usług, więc teoretycznie spokojnie można mieć firmę zarejestrowaną w Polsce, a biznesy robić w Anglii. I na odwrót. Z drugiej jednak strony, jest to bardzo niepraktyczne – szczególnie dla osób, które wyjeżdżają na stałe, a taki był/jest mój plan.

W związku z tym, że nie zamierzałam przez najbliższe miesiące wracać do Polski, bo wyjechałam względnie na stałe, postanowiłam polską działalność sobie odpuścić i zarejestrować działalność na miejscu, czyli w Londynie.